Traži u videima, članovima, događajima, audio fajlovima, fotkama i blogovima Traži
Naš slogan “PODIJELI SLAVU" and "KAO ŠTO VODE POKRIVAJU MORA" podijeliti našu viziju sa onima koji poznaju kršćansku vjeru i njene vrijednosti.


Naša vizija je da dovedemo vjernike sa svih krajeva svijeta da budu zajedno, da providimo nove medija striminge ialate z socijalni netvork za crkve, organizacije, grupe, porodice, umjetnike i individualne vjernike i da spojimo one korisnike sa novom populacijom blizu i daleko.


Mi vjerujemo da je današnja tehnologija za komuniciranje dar od Boga za Njegovu djecu da bi ih osposobio da ispune Veliku Zapovjed u našoj generaciji. Vjerujemo da je sila internet komunikacije bila podcjenjena i da je vrijeme za kršćane da budu vidljivi i čujni, i da koriste sve moguće potencijale.


Vjerujemo da kroz jedinstvo i Duha ljubavi i ohrabrenja, svako od nas može napraviti razlike kada smo onlajn.


Mi vjerujemo u nesebičan način korištenja socijalnih platformi - u dijeljenje a ne uzimanje - u davanje radije nego primanje - u pronalaženje načina da ponudimo pomoć radije nego u ispružanje ruke koja traži.
Želimo vidjetipozitivne promjene na internetu i milionima vjernika, umjetnika, crkvi i službi koje “DIJELE SLAVU" dok se zemlja ne napuni sa njom...”KAO ŠTO VODE POKRIVAJU MORA!"